arbejde skal ikke gøre ondt

Services omkring exoskeletter


Overvejer du at gå i gang med et exoskelet, men er i tvivl om, det passer i jeres produktion, kan du få en online præsentation af exoskeletter og hvad de kan. Hav en video eller nogle billeder klar, så får du besked med det samme.


Check og vortRoadMap, en gennemgang af de mange ting, der skal tages stilling til, for en vellykket implementering.

Der er mange ting, så er du i tvivl, så hold dig ikke tilbage, kontakt os, for en uforpligtende snak.


Har du købt, kan vi levere med oplæring af brugere og Superbruger, der kan justerer til kommende nye bruge exoskelettet.


Har du anskaffet exoskeletter, kan vi hjælpe dig videre til en successfuld implementering.

En succesfuld implementering starter ofte før der investeres. Har du fået en behovsanalyse, er du allerede godt igang.

BEHOVSANALYSE


Afklaring om Exoskeletter vil kunne gavne i jeres produktion.


Vi kommer til jer, med forskellige exoskeletter til skulder/nakke, lænd og hænder.


Agenda:

  1. Indføring i konceptet Exoskeletter, hvad er det og hvad kan det bruges til.
  2. Gennemgang af markedet, hvad findes der af type og virkemåde.
  3. Afprøvning af de forskellige typer, så virkemåden mærkes på egen krop.
  4. Gennemgang af produktionen, hvor de forskellige positioner gennemgås og eventuel løsning foreslås.
  5. Afprøvning af exoskelet på egnede positioner.
  6. Gennemgang af implementering og muligheder for dokumentation af effekt.


Udbytte:

Efter forløbet, har I et godt kendskab og beslutningsgrundlag, for en vurdering om exoskeletter, er den rette vej at gå.


Behovsanalyse med ergonomisk gennemgang

Vi tilbyder en gennemgang af jeres ergonomsike udfordringer ved et besøg af arbejdsmiljørådgiver med vidtrækkende erfaring. Her er mulighed for at gennemgå langt mere end exoskeletter som en del af løsningen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.


Tilbud til kommuner


Erfaringen viser, at der er vidtrækkende muligheder for at hjælpe flere personer tilbage i job, hvis de får tilbudt hjælp med et exoskelet. Derfor samarbejder vi med kommunernes jobcentre/team for arbejdsfastholdelse om at finde den rette løsning.


Hjælp til afklaring af borgere i jobprøvning, flex- eller skånejob

 

Hjælp til afklaring af borgere i jobprøvning, flex- eller skånejob i forholdet til exoskeletter

 

Flere kommuner har allerede set exoskeletter som en god hjælp til borgere, der pga. af en skade eller et handikap, har svært ved at finde beskæftigelse. Derfor assisterer vi jævnligt kommunernes fastholdelsesteam og jobcentre i at afklare, om et exoskelet kan hjælpe en borger med at få, eller beholde et job på særlige vilkår.

Det har givet mange succeshistorier, hvor både borger, virksomhed og kommune står som vindere, når det rette exoskelet er fundet og bliver taget i brug i hverdagen.

Vi kører over hele landet. Først hjælper vi med den konkrete afprøvning og valg af modellen. Ud fra testen vurderer borger og kommunen,  der skal søges bevilling af hjælpemidlet ud fra den paragraf, som passer bedst til situationen.

Vi sørger for levering og tilpasning af exoskelettet, samt oplæring i brugen, så det passer til den enkelte borger.

Har du nogensinde hørt om brugen af exoskeletter, når skaden er sket?


Aleca ApS og Exoskeletter ApShar indgået et samarbejde for at hjælpe forsikringskunder med en fysisk funktionsnedsættelse.

Exoskeletter giver mulighed for at reducere belastningen af muskler og led ved ensidige og gentagne arbejdsopgaver.


Exoskeletter ApS har specialiseret sig i anvendelsen og implementeringen af exoskeletter på tværs af forskellige brancher, og Aleca ApS hjælper tilskadekomne med at forbedre deres funktionsniveau og muligheder.


Læs mere her:

https://exoskeletter.dk/tibage-til-arbejdet

LEVERING OG TRÆNING


Har du købt et exoskelet, tilbyder vi levering, indstilling og oplæring af bruger/e


Ved et hvert exoskelet, ligger der selvfølgelig en grundig manual, så man kan indstille skelettet selv før brug.

Vi tilbyder at levere exoskeletterne på adressen, med en gennemgang af teknikken, virkemåden og ikke mindst,hvordan det bruges. Der oplæres en SuperBruger, der kan indstille det til korrekt brug, hvis der er flere brugere tilsamme skelet.

Vi har spørgeskemaer med, som vi starter op med bruger/ne, så I kan følge de fordele et exoskelet giver.


IMPLEMENTERING af exoskeletter


Implementering starter allerede inden beslutningen om investeringen


Implementering kan være en kompliceret opgave.

Selvom det ikke er raketvidenskab at implementere exoskeletter, kan de med succes integreres i den daglige drift ved at følge de rigtige retningslinjer, bedste praksis og målinger.

Ergonomiske skader er en af ​​de mest almindelige arbejdsskadekategorier i dag. Faktisk tyder skøn på, at over 30 % af hændelser, der resulterede i dage væk fra arbejde, skyldtes ergonomisk relaterede skader.

Erhvervsmæssige exoskeletter har potentialet til at reducere antallet af muskelskeletale lidelser ved at understøtte en kropsholdning eller bevægelse enten mekanisk (passive exoskeletter) eller med ekstern kraft (aktive exoskeletter).

Processen til at vælge, at implementere et exoskelet i et arbejdsmiljø eller industrimiljø, skal planlægges omhyggeligt.


Der er vaner der skal brydes, for et godt resultat.

AI-drevet gratis postural analyseværktøj til automatisk atbestemme, hvilke rutinemæssige bevægelser der potentielt er skadelige, når du løfter, bøjer og bærer tunge byrder, og kan hjælpe dig med at udvikle en plan for at forhindre skader på arbejdspladsen.

Ergonomisk opgradering ! !️

Ergonomiske arbejdspladser kan forbedre operatørens samlede ydeevne + reducere risikoen for muskel- og skeletbesvær og efterfølgende fraværsperioder. Derfor fokuserer produktionsergonomi på at forbedre forholdene for at minimere stress og træthed blandt medarbejderne og forhindre sundhedsproblemer.

L.E.A. er gratis at bruge og kan hentes til mobil og tablet her:


• Apple Store:https://lnkd.in/e7KjvN8C
• Google Play:https://lnkd.in/eh9dpQWi

AI analyse af arbejdsgang


Har du brug for en vurdering af en arbejdsopgaves påvirkning af kroppen?

Ergosantéintroducerer LEA (Ergonomic Analysis Software), en applikation til analyse af kropsholdning, der er udviklet til professionelle ergonomi- og sundhedsforebyggende fagfolk. Den benytter RULA skalaen til vurderingen.

Og det er enkelt:
Optag en kort video med mobilen på højkant, upload til LEA og få resultatet hurtigt.

Når analysen er færdig efter få minutter, får du en video, der tydeligt viser eventuelle udfordringer.
Samtidig er der en fuld rapport med skala for hver enkelt muskel.