arbejde skal ikke gøre ondt

Vores mission

Arbejde skal ikke gøre ondt


Vi vil hjælpe danske virksomheder og kommuner med at forebygge og afhjælpe fysisk nedslidning, så flere mennesker kan have flere gode år på arbejdsmarkedet.

 

Vores vision

Exoskeletter ApS leverer de exoskeletter, der bruges på danske arbejdspladser


Et solgt exoskelet skal også bruges. Vi ved af erfaring, at det kan være vanskeligt at tage nyt udstyr i brug i en travl hverdag - også selv om man kender til udstyrets gavnlige virkning.

Exoskeletter kan først gøre gavn, når de bliver brugt. Derfor indgår vi i samarbejder og netværk, der hjælper brugere og virksomheder med at få glæde og gavn af udstyret, også når hverdagen rammer med andre udfordringer og mange andre vigtige dagsordner.


For at kunne opnå visionen kræver det


  • Et sortiment af fleksible løsninger
  • Konstant opmærksomhed på udvikling af nye og forbedrede modeller
  • Mulighed for at indgå i længerevarende samarbejde om afprøvning og implementering
  • Videndeling med interessenter og kunder


Vi arbejder ud fra 3 perspektiver


  • Salg af exoskeletter af bedste kvalitet, med fokus på brugeroplevelse og effekt
  • Undervisning og netværksdannelse med fokus på videns- og erfaringsudveksling
  • Samarbejde om implementering på konkrete virksomheder, der ønsker hjælp hertil

 Værdigrundlag

Vores arbejde bygger på de samme værdier, der har fulgt virksomheden fra første færd


Viden

Vi, menneskene bag Exoskeletter ApS, rummer allerede en stor og bred viden om vores arbejdsfelt, men stræber vedholdende for at vide mere. Vi deler gerne ud af viden og lytter med stor interesse til andre.

 

Erfaring

Vores erfaringer er – sammen med viden – en vigtig grundsten for beslutninger og rådgivning. Erfaringer er konstant i udvikling og bevæger sig med de mennesker og den teknologi, der omgiver os.

 

Nysgerrighed

Vi hylder den nysgerrighed, der rummer såvel undren og leg, som moden overvejelse. Den er drivkraften i vores arbejde, både internt og eksternt med vores samarbejdspartnere og kunder.

Arne Urskov

Mobil 40 21 95 21

Arne Urskov

Med mere end 400 virksomhedsbesøg, med mere end 1000, tests og analyser af arbejdsopgaver, har jeg opbygget stor erfaring og viden, omkring brugen og implementeringen af exoskeletter.


Startede med exoskeletter februar '19 og har leveret mere end 300, til alt fra tagdækkerens enkeltsmandsfirma, til verdensomspændende firmaer.


Exoskeletter kan bruges i alle firmaer, der  har udfordringer med ensidige, gentagne arbejdsopgaver.


Findes til skulder/nakke, lænd, ben og hænder.


Vil du vide mere, er du kommet til det rette sted.


Aktuel prisliste pr. 06-2024:

Kundeoprettelse:

Vil du vide mere?


EXOSKELETTER ApS står til rådighed med viden om exoskeletter til brug i produktion, industri, byggeri, sundhedssektor mm.


Kontakt Arne Urskov på tlf: +45 40 21 95 21 eller på mail: aur@exoskeletter.dk


Du kan også finde et ledigt tidspunkt i kalenderen her under, hvor

vi kan mødes online for en snak om dine ønsker og udfordringer